top of page

Algemene voorwaarden

Welkom bij De Gelijkgestemde Zielen*!

 

(officiële bedrijfsnaam: De Zonnegloed, hieronder zal De Gelijkgestemde Zielen als naam gehanteerd worden.)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van onze website www.degelijkgestemdezielen.be. Door deze website te bezoeken en/of producten bij ons te kopen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Gelijkgestemde Zielen.

1.2 Door gebruik te maken van onze website en/of een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 De Gelijkgestemde Zielen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij raden aan om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

2. Producten

2.1 Onze producten bestaan uit edelstenen, decoratie, tarotkaarten, spirituele artikelen en aanverwante producten.

2.2 Wij doen ons best om de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, omdat onze edelstenen, saliebundels, palo santo.... natuurproducten zijn, kunnen kleuren, vormen en maten enigszins variëren.

3. Bestellingen

3.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via onze website.

3.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvang je een bevestigingsmail. Deze bevestiging betekent dat wij je bestelling hebben ontvangen.

3.3 Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.

Bijvoorbeeld: openstaande bedragen, leveradres buiten België, uitputting van de voorraad ...

3.4 Bestellingen die onbetaald zijn of nog een openstaand bedrag hebben, zullen niet verzonden worden tot het bedrag aangezuiverd is. 

3.5 U kan uw bestelling niet annuleren.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Betalingen kunnen worden gedaan via de op onze website aangeboden betaalmethoden.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al geplaatst zijn.

5. Levering

5.1 Wij doen ons best om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. We verzenden de bestellingen minstens 1 keer per week op donderdag. 

5.2 Leveringstijden zijn indicatief en kunnen niet gegarandeerd worden. De Gelijkgestemde Zielen is niet verantwoordelijk voor vertragingen die buiten onze controle liggen.

5.3 Eventuele verzendkosten worden apart vermeld bij het afrekenen.

5.4 Bestellingen worden enkel verzonden binnen België.

 

6. Retourneren en Ruilen

6.1 Je hebt het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden.

6.2  Geretourneerde producten dienen in originele staat en verpakking te zijn.

Het herroepingsrecht vervalt indien niet aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan. Retouren die gepersonaliseerd zijn worden onder geen enkele omstandigheid aanvaard.

6.3 De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant.

6.4 Na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten, zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort worden op je rekening.

6.5 Retourinstructies

Indien u wenst om producten te retourneren neemt u eerst contact op met: info@dezonnegloed-coaching.be met de vermelding "Retour gewenst - bestellingsnummer: X". In de mail vermeldt u het onderstaande modelformulier voor herroeping.
 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden via e-mail wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: De gelijkgestemde zielen (officiële naam: De Zonnegloed)

Mechelsesteenweg 269 b3- 3020 Herent

info@degelijkgestemdezielen.be

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Retourneren doe je naar het volgende adres:

De Gelijkgestemde Zielen

Mechelsesteenweg 269 b3

3020 Herent

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Gelijkgestemde Zielen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten of onjuistheden op de website.

8. Privacy

8.1 Wij respecteren je privacy en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

9. Toepasselijk Recht

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via:

De gelijkgestemde zielen

Mechelsesteenweg 269 b3 - 3020 Herent

Info@degelijkgestemdezielen.be

+3245604290910. Materiaal
6.1 Cursussen, beeldmateriaal etc. zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen in geen geval gekopieerd, gereproduceerd of worden vermenigvuldigd en openbaar gemaakt worden.
6.2 Materialen die ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van De Gelijkgestemde Zielen.

11. Algemene opmerkingen

11.1 Het is en blijft belangrijk altijd medische hulp te gebruiken waar deze nodig is. Hoewel we in deze site essentiële informatie proberen te delen die een ieders gezondheid enorm ten goede zou kunnen komen, is het niet bedoeld om wie dan ook maar te stimuleren om medische hulp buiten te sluiten. In tegendeel! Zoek bij klachten altijd eerst hulp bij jouw arts! 

11.2 Er geldt geen minimum orderbedrag.

 

12. GPDR

Ons privacybeleid kan je hier terugvinden.


Laatste update: 20/05/2024

bottom of page